Novosti

Walter Innotime

Novi Walter GPS na kojem možete pronaći optimalno rješenje za izradu komponenti u samo nekoliko koraka. Moguća je upotreba online i offline i to za operacije tokarenja, bušenja, urezivanja ili glodanja. Preporuka alata i parametara obrade prema zahtjevima obrade.
Saznaj više

Vargus Mach

Kalkulator je brz, jednostavan i precizan. Omogućava ispravan izračun režima obrade za različite procese glodanja i bušenja. To znači da se CNC strojevi brzo mogu postaviti na odgovarajuće vrijednosti ovisno o zahtjevima obrade.
Saznaj više

Novi VARGUS GENius™

  Predstavljen je novi VARGUS GENius™ za odabir alata i generiranje CNC programa. VARGUS GENius™ je jedan od najpopularnijih i najnaprednijih softvera na tržištu za operacije glodanja i tokarenja navoja a sadrži i VARDEX aplikacije za obradu navoja. VARGUS GENius™ …
Saznaj više