Usluge strojne obrade

  • CNC tokarenje i glodanje
  • Razmjena slobodnih kapaciteta

Konstrukcija i izrada specijalnih alata i naprava

  • U suradnji sa dobavljačima nudimo usluge konstruiranja i izrade prema zahtjevima kupca.

USLUGE STROJNE OBRADE

CNC tokarenje i glodanje | Razmjena slobodnih kapaciteta

SPECIJALNI ALATI I NAPRAVE

U suradnji sa dobavljačima nudimo usluge konstruiranja i izrade prema zahtjevima kupca.