Predstavljen je novi VARGUS GENius™ za odabir alata i generiranje CNC programa.

VARGUS GENius™ je jedan od najpopularnijih i najnaprednijih softvera na tržištu za operacije glodanja i tokarenja navoja a sadrži i VARDEX aplikacije za obradu navoja.

VARGUS GENius™ je dostupan u sljedećim verzijama:

 

ONLINE VERZIJA

  • Responzivni dizajn za pametne telefone i tablete!
  • Online interaktivni softver
  • Za najpopularnije web pretraživače
  • Zadnja verzija je uvijek dostupna online

Pristupi Online verziji

 

DESKTOP (install) VERZIJA

  • Samostalna softver aplikacija
  • Automatsko ažuriranje

Instaliraj Desktop verziju

SETUP VERZIJA

  • Samostalni softver paket za USB uređaje
  • Za instalaciju, otvoriti ZIP i kliknuti na VargusGen.application

Preuzmi Setup verziju

VARGUS GENius™ je dostupan i kao aplikacija za pametne telefone i tablete i može se preuzeti direktno na sljedećem linku: